Choď na obsah Choď na menu
 


Instructions

5. 2. 2012

Close your book. - Zatvor(te) si knihu.
Come here. - Poď(te) sem.
Don´t look - Nepozeraj(te)
Draw. - (Na)kresli(te)
Listen. - Počúvaj(te)
Look. - Pozri(te) sa.
Open your book. - Otvor(te) si knihu.
Pick up your pen. - Zober(te) si pero.
Read. - Čítaj(te).
Say ´hello´. - Povedz(te) Ahoj.
Sit down. - Sadni(te) si.
Stand up. - Postav(te) sa.
Write. - Napíš(te).
Write on the board. - Napíš(te) na tabuľu. 

 

 litle.jpg