Choď na obsah Choď na menu
 


Lesné obojživelníky a plazy

V lese žije veľa živočíchov, ktoré majú vnútornú oporu tela – kostru s chrbticou zloženou zo stavcov. Nazývajú sa stavovce.

Lesné potoky a malé vodné plochy sú vhodným prostredím pre obojživelníky. Dospelé obojživelníky žijú na suchu a mladé vyvýjajúce sa jedince vo vode (napr. žaby).
Skokan hnedý má na sploštenej hlave veľké oči, široké ústa a v nich ďaleko vymrštiteľný lepkavý jazyk. Kŕkanie zosilňujú zvukové mechúriky pri ústach. Na trupe má na predných končatinách štyri prsty, na zadných päť prstov spojených plávacou blanou. Telo je pokryté hladkou a vlhkou kožou. Skokan ako aj ostatné obojživelníky potrebujú k svojmu životu vodné prostredie, v ktorom sa z vajíčok vyvíjajú žubrienky a z nich dospelé žaby.K lesným obojživelníkom s chvostom patrí mlok bodkovaný a salamandra škvrnitá, ktoré majú chvost. Potravou obojživelníkov sú drobné živočíchy, napr. mäkkýše, pavúky, stonôžky a veľa hmyzu. Sú dôležitým článkom potravových lesných reťazcov. Všetky obojživelníky sú chránené.Na okrajoch lesov a na miestach s vyrúbanými stromami žijú plazy. Telo majú pokryté suchou kožou so šupinami a štítkami. Pohybujú sa plazením (napr. hady) a niektoré aj krátkymi končatinami (napr. jašterica, korytnačka).
Medzi plazy patrí jašterica krátkohlavá. Má štíhle telo s chvostom. Krátke končatiny s piatimi prstami má zakončené pazúrikmi. Dlhým jazykom loví korisť, napr. hmyz, pavúky a dážďovky. Pri nebezpečenstve sa chráni odlomením časti chvosta, ktorý dorastie. Koža nerastie spolu s telom, preto sa zvlieka.Slepúch krehký je jašterica so zakrpatenými končatinami. Ľudia ho často zabíjajú, lebo ho považujú za hada. Živí sa hmyzom, larvami hmyzu, slimákmi a pavúkmi. Chvost sa mu ľahko odlomí, ale nedorastá.Užovka hladká žije v teplých svetlých lesoch na slnečných stráňach, ale aj v opustených lomoch. Valcovité telo má pokryté suchou kožou, ktorú zvlieka naraz. Rýchlo sa pohybuje. Loví myši, žaby, jašterice silným ovinutím okolo tela koristi. Pri ohrození sa bráni hryzením a útočením. Nie je jedovatá.Užovka stromová je náš najdlhší had. Nie je jedovatá. Na zemi je pomalá, ale na stromoch obratná a rýchla. Vyskytuje sa v teplých listnatých lesoch a na kamenistých stráňach s krovinami. Loví najmä myši, jašterice, niekedy vyberá aj vtáčie hniezda.Žaby sú potravou užoviek, jašterice a hady sú potravou väčších mäsožravých živočíchov. Jašterice a hady zabraňujú premnoženiu hmyzu a užovky zabraňujú premnoženiu jašteríc.