Choď na obsah Choď na menu
 


Poznávame prírodu

16. 1. 2012

Lúky s rozkvitnutými rastlinami a motýľmi, tečúca rieka so pstruhmi, kamene a piesok na dne jazera, slnečnice na poli, huby v lese – to všetko je príroda. Príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Prírodu tvoria prírodniny.

Neživé prírodniny sú slnko, voda, vzduch, pôda, minerály (napr. živec, kremeň) a horniny (napr. žula). Môžu meniť tvar, ale nežijú a nerastú.
Živé prírodniny sú baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Nazývajú sa organizmy (podľa orgánov, ktoré tvoria ich telo). Žijú – prijímajú potravu, dýchajú, rastú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia, hynú.

Telo organizmov tvoria najmä organické látky, ktoré vznikli z anorganických látok. Zdrojom látok a energie pre organizmy je neživá príroda. Organizmy žijú v rozličnom životnom prostredí. Z prostredia čerpajú látky pre život a prispôsobujú sa zmenám, ktoré v ňom prebiehajú.Na poznávanie prírody, treba byť dobrý pozorovateľ. Pozorovanie vyžaduje trpezlivosť a sústredenosť. Prírodovedci využívajú na skúmanie pokus. Je to krátkodobé alebo dlhodobé pozorovanie podľa určitého postupu. Pozorovanie a pokus sú základné spôsoby skúmania prírody.

Prírodu možno pozorovať:

mikroskopom – drobné vodné živočíchy, 
ďalekohľadom – šišky na strome, lesnú zver, vtáky.
voľným okom – stromy, byliny, listy
lupou – vlákna pavučiny, tykadlá hmyzu, šupinu kapra