Choď na obsah Choď na menu
 


Poslanie a funkcie rodiny

Rodina je malá spoločenská skupina,ktorej členovia sú pokrvne a príbuzensky spojený.Majú medzi sebou vytvorené vzťahy spolupatričnosti.Rodina predstavuje pre dieťa najdôležitejšie prostredie a je preň zárukou bezpečia a istoty.

Rodina plní viaceréúlohy.Jej základné funkcie sú:
-výchovná- zabezpečuje zdravý duševný vývin detí,vychováva ich. 
-citová-predsta vuje pre deti lásku,uznanie,oporu a pomoc.
-ekonomická (hospodárska)-zabezpečuje materiálne prostriedky ( ,oblečenie...)
-spoločenská-sprostredkúva deťom rôzne typy vzťahov v skupinách,názory a hodnoty.
-biologká-zabezpečuje zachovanie ľudstva.
-regeneračná-(ochranná,odpočinková) zabezpečuje starostlivosť a ochranu, pocit bezpečia.