Choď na obsah Choď na menu
 


Prestávka,sila hlasu,dôraz, diskusia

29. 1. 2012

Prestávka (pauza) je prerušenie prúdu reči na istý čas. 
Prirodzená prestávka vzniká z potreby nadýchnuť sa. Významová prestávka býva na týchto miestach:
-Na hranici viet, ked sa píše bodka-otáznik-výkričník.
-Na miestach,kde sú slová alebo vety oddelené čiarkou.
-Vo vete s priamou rečou.
-Po osloveniach a citoslovciach.
-Za dlhšími úsekmi viet.


Sila hlasu vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči,k situácii a k adresátovi.Hlas, zosilňujeme, keď chceme niekoho o niečom presvedčiť, keď vyjadrujeme emócie.


Vo vete významovo najdôležitejšie slovo vyslovujeme s dôrazom.V pokojnej reči je dôtaz na poslednom slove vo vete.Vo vzrušenej reči môže byť aj na inom mieste vo vete.


Rozhovor, v ktorom sa voľne vyjadrujú názory na nejaký problém, sa nazýva debata.Organizovaná výmena názorov  sa nyzýva diskusia.Ak chceme niekoho presvedčiť o svojej správnosti argumentujeme.Argument má tri časti      1.vyhlásenie názorov     2.dvôvody     3.dôkazy


Prirodzené vlastnosti reči- prízvok, dôraz, prestávka, melódia, tempo, sila hlasu