Choď na obsah Choď na menu
 


Vety podľa obsahu

10. 1. 2012

 Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom.Podľa toho rozlišujeme vety:
oznamovacie-Dnes bude na území Slovenska celodenný mráz.
opytovacie-
Kto dnes chýba?
rozkazovacie-
Zatvorte okno!
želacia-Kiežby boli prázdniny. (Želacie vety sú výzvy aby sa niečo stalo alebo nestalo. K želacím vetám patria i pozdravy,kliadby....Želacie čatice: bárs/bár,kiežby,aby,žeby,keby,nech,bodaj.)

Zapamätajte si 

Všetky druhy viet ( oznamovacie,opytovacie,rozkacovacie,želacie) môžu mať formu zvolania.
Zvolacie vety majú v ústnom prejave zvýraznenú intonáciu,v písomnej podobe píšeme na konci zvolacej vety výkričník.  
-
oznamovacia veta       
-rozkazovacia veta 
-opytovacia veta 
-želacia veta